CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ

Trà Mạn Hảo là một danh trà quý, đắt tiền được người kinh kỳ, giới thượng lưu quý tộc xưa chuộng. Nó từng được điểm danh là một trong ba thú vui của đấng nam nhi Việt một thời (vào thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20) và phổ biến đi vào ca dao cửa miệng của người đời:

Làm trai biết đánh tổ tôm
Uống trà Mạn Hảo ngâm nôm Thúy Kiều.


  Người khai sinh trà Mạn Hảo Diên Thái

Cụ Nguyễn Đình Huyễn (1694-1756) là tổ khởi nghiệp thương mại chè Mạn Hảo. Năm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ mười lăm (1719) cụ Nguyễn Đình Huyễn đến đất Kẻ Chợ và bắt đầu sự nghiệp buôn chè và mở hiệu buôn trà, đặt tên Diên Thái. Trong cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Đình có tới bảy đời chuyên buôn bán trà Mạn Hảo Diên Thái ở ngay giữa đất kinh kỳ – Kẻ Chợ phồn hoa.Mạn Hảo là một loại trà, còn Diên Thái là một thương hiệu, và cặp đôi này đã không thể tách rời trong lịch sử trà Việt.
Trà Mạn Hảo dần dần biến mất từ giữa thế kỷ 20 để lại nhiều hoài niệm cho hậu thế.
Năm 2019, Tập Đoàn Thiên Vân Sơn đã khôi phục lại thương hiệu trà Mạn Hảo Diên Thái. Âu cũng là ôn cổ tri tân tìm lại một thời trà Mạn Hảo vàng son của ông cha.

Một sản phẩm khác biệt, đặc biệt, của tập đoàn chuyên trà, “Sống cùng trà, Chết cùng trà”


  Người khai sinh trà Mạn Hảo Diên Thái

Cụ Nguyễn Đình Huyễn (1694-1756) là tổ khởi nghiệp thương mại chè Mạn Hảo. Năm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ mười lăm (1719) cụ Nguyễn Đình Huyễn đến đất Kẻ Chợ và bắt đầu sự nghiệp buôn chè và mở hiệu buôn trà, đặt tên Diên Thái. Trong cuốn gia phả của dòng họ Nguyễn Đình có tới bảy đời chuyên buôn bán trà Mạn Hảo Diên Thái ở ngay giữa đất kinh kỳ – Kẻ Chợ phồn hoa.Mạn Hảo là một loại trà, còn Diên Thái là một thương hiệu, và cặp đôi này đã không thể tách rời trong lịch sử trà Việt.
Trà Mạn Hảo dần dần biến mất từ giữa thế kỷ 20 để lại nhiều hoài niệm cho hậu thế.
Năm 2019, Tập Đoàn Thiên Vân Sơn đã khôi phục lại thương hiệu trà Mạn Hảo Diên Thái. Âu cũng là ôn cổ tri tân tìm lại một thời trà Mạn Hảo vàng son của ông cha.

Một sản phẩm khác biệt, đặc biệt, của tập đoàn chuyên trà, “Sống cùng trà, Chết cùng trà”